NORMATIVA DEL CLUB

 

 

  • El club (directius, entrenadors, delegats, jugadors i socis) complirà les normes del poliesportiu (horaris, espais, etc.)

 

  • El club tindrà un entrenador i entre 1-3 delegats per equip (aquest últim serà designat pels pares que formen l’equip) FOTOCOPIA DNI i CATSALUT per donar d’alta a la Federació. 

 
  • Protocol de l’entrenament:
 
- Arribada al lloc d’entrenament 15 minuts abans.

- Portar la roba d'entrenament del club i el peto.

- Recollir el material en finalitzar l’entrenament.

- 15 minuts de dutxa amb la presencia de l’entrenador,deixant els vestidors en condicions.

- A partir de benjamins, cal dutxar-se després de cada entrenament (és aconsellable portar xancletes per la dutxa).

- Als entrenaments previs als partits, els entrenadors informaran als jugadors si estan convocats i a quin hora, del lloc i l’hora del partit, i de la roba que cal portar (uniforme, xandall, peto, suadora escalfament, etc...)

- Els entrenadors que tinguin manca de jugadors, informaran al coordinador per mirar de convocar jugadors d’altres categories amb el vist-i-plau dels jugadors i/o dels pares.

 

  • Protocol dels partits i sancions:

 

- El club recomana que els nens vagin als partits amb el cotxe del pare o altre company i mai (per poc que es pugui amb l’entrenador) aquest pot anar amb un pare de l’equip.

- Tant els jugadors com l’entrenador portaran el xandall del club.

- Els jugadors i entrenadors tenen que respectar als companys, als adversaris, als àrbitres, al públic i a totes aquelles persones relacionades amb l’entorn.

- Tots ells tenen que respectar les sancions que li siguin imputades per part de la federació o del club.

- El club es reserva el dret de sancionar a un jugador o entrenador independentment de la sanció que li posi la Federació. Les sancions econòmiques vingudes d’una targeta vermella, seran abonades pel jugador, entrenador o delegat que hagi comés l’infracció.

 

  • Falta d’assistència a l’entrenament o al partit:

 

- El jugador que falti ho notificarà el més aviat possible al seu entrenador.

- L’entrenador que falti ho notificarà el més aviat possible al coordinador.

 

  • Equips:

 

- Estaran formats per entre 8 i 12 jugadors (depenent de la disponibilitat), per un entrenador o monitor i per un delegat escollit entre els pares.

- Cada equip tindrà tres capitans escollits democràticament entre els mateixos jugadors.

- Els entrenadors informaran al coordinador.

 

  • Pares i Mares:

 

- Durant els partits i els entrenament no donaran indicacions tècniques als seus fills, per això estan els entrenadors i monitors.

- Si volen reunir-se amb l’entrenador ho faran en presencia també del coordinador o d’algun component de la junta directiva en hores convingudes, mai en mig d’un entrenament o un partit.

 

 

La Junta Directiva