Comunicat oficial: NOU SISTEMA D’AFILIACIÓ A LA MÚTUA

IMPORTANT: NOU SISTEMA D’AFILIACIÓ A LA MÚTUA. ELS FEDERATS, EN COMPTES DELS CLUBS, S’HAN D’ENCARREGAR DE LA GESTIÓ I PAGAMENT DE LA QUOTA

 

Us informem que la FCF ha incorporat amb vista a la temporada 2014/15, entre d’altres, una modificació important que afecta el sistema d'afiliació a la mutualitat.

 

Des del passat 1 de juliol, els jugadors (i els seus pares, en el cas de les categories base), han de gestionar de forma directa i a través del nou Portal del Federat (www.futbol.cat), bona part dels tràmits amb la Federació Catalana de Futbol. Entre ells, i potser sigui el canvi més substancial, és que ara el mateix federat és qui s'ha d’encarregar de pagar la mutualitat, una tasca que fins ara assumien els clubs que, per altra banda, continuaran encarregant-se de l’alta de la llicència federativa dels jugadors.

 

Amb el nou sistema, la inscripció a la mutualitat és fa de manera telemàtica, i els clubs tan sols han de facilitar les dades de registre a cada jugador, amb una clau personal que permet accedir al Portal, realitzar els tràmits i mantenir-se puntualment informat. Aquestes dades us seran trameses a través de l’adreça de correu electrònic que el Club disposa. En el cas de no tenir-ne (correu electrònic), poseu-vos en contacte amb la Secretaria del Club, durant els horaris d'atenció habituals.

 

Recordeu que per poder jugar partits i entrenar-se, la Federació exigeix que el federat tingui la revisió mèdica en vigor i que estigui donat d'alta abans a la mútua. Si no és així, no disposarà de cobertura.

 

L’accés al nou Portal suposa 10,80 euros anuals per federat

 

La incorporació del nou Portal o Intranet per part de la FCF implica que a partir d’ara cada jugador ha de liquidar a la Federació una quota anual de 10,80 €, en concepte d’instauració i manteniment d’aquesta eina telemàtica que ens permetrà accedir i gestionar, a banda dels tràmits de la mutualitat, aquests altres serveis i informació:

 

• Disposar en temps real dels resultats, actes i classificacions de l’equip

• Disposar d’estadístiques personals en partits oficials (partits jugats, gols, etc.)

• Tenir accés personalitzat a futbol.cat

• Poder revisar i mantenir actualitzades les dades personals a la Federació

• Estar informat de la vinculació amb el Club, de l’estat de tramitació de la llicència, l’estat d’alta/baixa mèdica esportiva, la validesa del reconeixement mèdic etc.

• Tenir comunicació directa amb la Federació a través del Portal del Federat

... Etc.

 

L’import d’aquesta quota l’estableix anualment la Junta Directiva de la FCF, d’acord amb el que preveu l’article 63.2 del seu Reglament General.

 

L’Atlètic Català us ofereix ajuda per fer el tràmit d’alta a la mutualitat i assumeix part de l’increment de la quota mutual + l’obligada inscripció a la Intranet de la FCF

 

Tenint en compte les novetats que comporta aquest nou sistema, i els dubtes i problemes que us pot generar, us informem que des de l’Atlètic Català oferirem ajut puntual a tots els socis/federats que ho vulguin, per facilitar el pagament de la quota a la mutualitat durant aquest primer any de vigència del nou sistema.

 

En aquest sentit, al marge de la informació que us anirem proporcionant d’aquí a començament de temporada, la Junta té previst establir -el mes de setembre- uns dies concrets per a cada categoria (els entrenadors o coordinadors ja us concretaran quins) en els quals des de la Secretaria del Club es prestarà suport directe als jugadors o pares per tramitar l’obligada alta a la mutualitat federativa.

 

Per altra banda, la Federació, al marge del canvi de sistemàtica, ha comunicat fa pocs dies als Clubs la decisió d’incrementar de manera notable les quotes de la mutualitat per a la temporada 2014-2015). Aquest increment sobrevingut -i imposat directament per la Federació- afecta lògicament la part percentual de la quota del Club dedicada (fins ara) a cobrir la mutualitat.

 

Com sabeu, la quota anual global de soci establerta inicialment per l’Atlètic Català per a la temporada entrant ha estat de 420 euros. Per aquest motiu, i perquè l’increment forçat que suposa, d’una banda, l’augment de la quota mutual i, per altra banda, els 10.80 euros d’afiliat al Portal del Federat, no suposin una càrrega afegida difícil d’assumir, us informem que el Club es compromet a sufragar una part d’aquest increment sobrevingut.

 

En aquest sentit, us informem que el Club aplicarà una deducció en el rebut del mes de setembre a tots i cadascun dels socis, de manera que l'increment real sobre el cost total de la quota anual sigui de només 20 euros nets per jugador.

 

Tornem a insistir que l’import de la mutualitat l’ha de fer efectiu personalment cada jugador durant el proper setembre i abans de l’inici de la temporada.

 

Més endavant us anirem ampliant la informació sobre aquest tema a través del web del Club (www.atleticcatala.com) i del correu electrònic.

 

Cordialment,

 

La Junta Directiva